Velmi starý hrad Bítov

Velmi starý hrad Bítov

V okrese Znojmo se nachází řada zajímavých historických památek, které jsou často navštěvované spoustou turistů. Mezi takové pamětihodnosti patří i velmi starý hrad Bítov, který najdete přibližně devět kilometrů na severozápad od města Vranov nad Dyjí. Hrad je v současné době v majetku státu, je spravován Národním památkovým ústavem a je přístupný veřejnosti.

Hrad založen v jedenáctém století

Výstavba hradu Bítov započala již v jedenáctém století na místě dřívějšího velkomoravského hradiště. Šlo o první z řetězce hradů, který zde vznikl. Tento řetězec hradů měl ochraňovat jižní hranici přemyslovského státu. Bítov založil český kníže Břetislav I. Úplně první písemná zmínka o hradu Bítov se datuje k roku 1061.


Hrad byl založen na ostrožně na levém břehu říčky Želetavky. Členěn byl na tři části, které byly vzájemně oddělené valy. Svým vzhledem se Bítov o mnoho nelišil od starších hradišť. Hrad Bítov zaujal velice důležité místo ve znojemském údělném knížectví a při zastavování postupu německé kolonizace směrem na sever.

Zdroj:Tombo from cs [GFDL or CC-BY-SA-3.0], Wikimedia

Další písemné zprávy o zdejším hradu máme z osmdesátých let dvanáctého stolí, kdy se český kníže Bedřich rozhodl zaútočit na svého soka – znojemského knížete Konráda II. Otu. Podle zprávy kronikáře Jarlocha v roce 1185 vyplenil znojemskou provincii. Při tažení hrad Bítov nebyl dobyt. Přibližně kolem roku 1200 byl původní hradský systém nahrazen novým rozdělením kraje. S tím souvisí početná řada zeměpanských správců hradu Bítov.

Sbírka obrazů i zoologické sbírky

Před půlkou třináctého století započala velké přestavba Bítova, z níž zůstalo zachováno torzo válcové věže s břitem a torzo hradního paláce skryté v hmotě pozdně gotických budov kolem nepravidelného nádvoří. Na počátku čtrnáctého století se hrad Bítov dostal do rukou rodu Lichtenburků z Bítova, kteří provedli přestavbu hradu a začali s budováním jádra hradu na východní straně v místech, kde stojí dnešní palác. Z rukou Lichtenberků se hrad dostal do rukou rodu Jankovských z Vlašimi. V této době byl Bítov přestavěn na barokní opevněný zámek. Další romantická gotizující přestavba se odehrála mezi lety 1811 až 1863 za Daunů.

Zdroj:Puczmeloun [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

V hradní kapli zůstala zachována gotická dřevořezba Madony s dítětem z počátku čtrnáctého století. V současné době zdobí hradní interiéry hodnotná sbírka obrazů německých a rakouských romantických malířů. Kromě toho se tu nachází početné zoologické sbírky posledního majitele hradu barona Jiřího Haase, pro něhož hrad v roce 1912 zakoupil jeho otec – velkovýrobce porcelánu Georg Haas z Hasenfelsu. Osudy hradu jsou spjaty s nedalekou zříceninou hradu Cornštejn, jelikož oba hrady měly často stejného majitele.

Čtyři návštěvnické okruhy

Návštěvníci hradu se v současné době mohou těšit na čtveřici okruhů. Základním okruhem je palác, kdy si turisté prohlédnou rozsáhlou novogotickou iluzivní výmalbu jednotlivých sálů a salonků. V interiérech hradu je prezentován život hrabat Daunů a rodiny barona Haase. Výmalba skvěle napodobuje obklady stěn dřevem, kamenem či štukem. Prohlídka končí v hradní panské kuchyni provozované od roku 1811 v severním křídle hradu.

Zdroj:Petr Kaštánek [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Druhý okruh je vstup do hradu bez průvodce. V rámci třetího okruhu navštívíte speciální okruh s průvodcem – Zbrojnice. Ta se nachází v původních prostorách z osmnáctého století. Jádro sbírky tvoří zbraně nashromážděné v době, kdy Bítov patřil rodině Jankovských z Vlašimi. Čtvrtým okruhem je hladomorna, mučírna a vězení. Během července a srpna je okruh přístupný jen s průvodcem, zatímco v květnu, červnu a září je okruh přístupný samostatně bez průvodce v ceně druhého okruhu.

Hrad Bítov je od roku 1958 chráněn jakožto kulturní památka České republiky a v roce 2001 se dočkal zapsání na seznam národních kulturních památek. Kromě klasických prohlídkových okruhů se také návštěvníci dočkali expozice hradního pivovaru, což je prohlídka bez průvodce a je začleněna do druhého okruhu. Určitě není bez zajímavosti, že na hradě se natáčela pohádka Tajemství staré bambitky z roku 2011.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmChceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".

Podobné články

Zřícenina lichtenburského hradu Cornštejn

Na jihu Moravy najdeme poměrně velké množství historických památek. Kromě zámků a hradů jsou velmi zajímavé i různé zříceniny. Jednou z nich je i zřícenina lichteburského hr...

Papouščí zoologická zahrada v Bošovicích

V České republice najdeme několik klasických zoologických zahrad, ale existuje také několik specializovaných ZOO. Jednou z těch druhých je i papouščí zoologická zahrada v Bo...

Jeskyně Pekárna s pravěkou historií

V dávných časech se lidé zdržovali v jeskyních, o čemž máme celou řadu informací díky archeologickým nálezům. Jedním z těchto míst je i jeskyně Pekárna, kde byla zaznamenána...

Energií nabitý klášter Rosa coeli v Dolních Kounicích

Různá magická místa se nachází i na území České republiky, stačí jen trochu hledat. Když se řekne magické místo či místo na pozitivní energii, většině lidí se vybaví nedost...

Tajemství jeskyně Býčí skála

Každý, kdo dával v hodinách dějepisu alespoň trochu pozor, zajisté už o jeskyni Býčí skála slyšel a možná o ní i něco málo ví. Býčí skála je však mnohem zajímavější než koli...

Špilberk

Nepřehlédnutelná dominanta, která se tyčí nad moravskou metropolí, patří právem mezi hojně navštěvované turistické cíle. Za dobu své existence se hrad proměnil z reprezentač...

Rozhledna Akátová věž

Po celé České republice se nachází obrovské množství rozhleden. Jejich návštěvy jsou v poslední době stále populárnější. Jednou z velice zajímavých rozhleden je Akátová věž ...

Hrad Buchlov - egyptská mumie a Lípa neviny

Hrad Buchlov se majestátně vypíná uprostřed Chřibů a je nejvýznamnější památkou tohoto druhu na moravském Slovácku. Celorepublikově ho mezi nejzajímavější hrady řadí skute...

Zámek Rájec nad Svitavou

V naší vlasti se zachovala řada krásných hradů a zámků. Rájec nad Svitavou je jedním z těch méně proslulých zámků, nicméně na první pohled se jedná o skutečně zajímavou pamá...