Vyšehrad – sídlo českých knížat

Vyšehrad – sídlo českých knížat

V Praze ve čtvrti Vyšehrad nad pravým břehem řeky Vltavy se tyčí tato historická pevnost. Vyšehrad patří neodmyslitelně k našim významným památkám. Při jeho návštěvě se vám naskytne jeden z nejhezčích výhledů na Prahu.

Pověsti

Historie tohoto místa je velmi spjatá s pověstmi. Nejznámější pověst vypráví, že Vyšehrad založil kníže Krok, když hledal bezpečnější sídlo. V době, kdy sídlil na Budči, vyslal posly, aby pro něj našli bezpečnější místo. Poslové ho našli na strmé skále nad Vltavou a kníže přikázal vykácet les a vystavět tam hrad. Po Krokově smrti převzala vládu dcera Libuše. Jenže nikdo si v té době nepřál vládu ženy a tak Libuše vyslala posly, ať následují jejího koně, který jim najde jejich nového vládce. Podle pověsti pak našli na poli Přemysla Oráče, který převzal vládu. Další pověst vypraví o rytíři Horymírovi, jenž byl na Vyšehradě vězněn. Jako poslední přání před smrtí bylo naposledy se projet na svém věrném koni Šemíkovi. Šemík s ním pak přeskočil hradby a skočil rovnou do Vltavy. Horymír se zachránil, ale statečný Šemík na následky skoku zemřel.


Doložená historie

Teprve v 10. století máme nesporné důkazy o jeho existenci. Jedním z důkazů jsou přemyslovské denáry Boleslava II., ražené ve zdejší mincovně v polovině 10. století. Novou kapitolu v dějinách Vyšehradu nastavila vláda Vratislava II. v letech 1061 - 1092. Tento kníže, jmenovaný roku 1085 králem českým a polským, si za své sídlo zvolil právě Vyšehrad. Založil tu kostel svatého Petra a Pavla a dodnes nejstarší dochovanou románskou rotundu sv. Martina.

Za vlády Karla IV. znamenaly dějiny Vyšehradu druhý vrchol s rozsáhlou stavební činností. V souvislosti se založením Nového Města pražského byl Vyšehrad napojen na budované městské hradby a jeho vlastní opevnění bylo zcela přebudováno a velmi zesíleno. Dále vystavěl gotický královský palác, kapitulní chrám a mohutnou bránu zvanou Špička. V době husitských válek bylo hodně věcí zničeno. V druhé polovině 17. století se Vyšehrad přeměnil na barokní pevnost s vojenskou posádkou a v rukou vojenské správy zůstal až do roku 1911, kdy byl předán městu.

Na nynější podobě Vyšehradu se velmi podíleli národně orientovaní probošti Václav Štulc a Mikuláš Karlach. V 19. století byl přestavěn Kostel sv. Petra a Pavla  do novogotického slohu. A vniklo zde národní pohřebiště, kde dnes leží okolo 600 významných osobností.

Součastná návštěva

Dnes je Vyšehrad velmi navštěvovaným místem, už jen pro jeho bohatou historii a nádherný výhled stojí za návštěvu. Konají se tu 90 minutové prohlídky s průvodcem, kde se dozvíte spoustu zajímavých věcí. Průvodce vám představí nejzajímavější místa v exteriéru i interiéru Vyšehradu.  Převážně v letních měsících tu rozsáhlé zahrady využívá mnoho lidí k relaxaci.