Zřícenina gotického hradu Cimburk

Zřícenina gotického hradu Cimburk

Na jižní Moravě se nachází spousta čarokrásných míst. Pokud patříte mezi milovníky pamětihodností, určitě se snažíte objevit místa, která jste ještě nenavštívili. Jedním z méně navštěvovaných míst je zřícenina gotického hradu Cimburk. Zříceninu najdete přibližně čtyři kilometry na východ od Koryčan v okrese Kroměříž.

Hrad Cimburk byl v držení bratra Karla IV.

Gotický hrad Cimburk nechal vystavět Bernard z Cimburka mezi lety 1327-1333. Bernard navíc na hrad přesídlil z původního hradu Cimburk, který se nachází u Moravské Třebové. Cimburk u Koryčan je typickým představitelem dynamizující hradní architektury první půlky čtrnáctého století. Má výrazné prvky francouzské fortifikační architektury. Jedná se o velmi důležitou památku, kterou ze zříceniny činí protáhlá dvouvěžová bergfritová dispozice společně s použitím nadstandardních architektonických a kamenických postupů.


V roce 1358 hrad odkoupil moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský, což byl druhorozený syn Jana Lucemburského a tedy i mladší bratr Karla IV. Markrabě Jan Jindřich hrad roku 1375 zastavil Zikmundu z Letovic a v roce 1398 uvázal Čeňkovi z Drahotuš. Roku 1407 hrad přepadl a obsadil další zástavní držitel – Vok IV. z Holštejna. Ten samý muž o více než dvacet let později přenechal hrad svému příbuznému Štěpánovi ze Zdounek a Vartnova. V roce 1421 zřejmě došlo k poškození hradu moravskými husity. O tom může svědčit událost z roku 1429, kdy král Zikmund povolil vydat na opravu opevnění 100 kop grošů.

Foto:Bjalek Michal [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Po skončení tureckého nebezpečí hrad zpustl

Během období česko-uherských válek došlo k dobytí hradu Cimburk uherským králem Matyášem Korvínem. Posléze proběhlo několik vlastnických přesunů, aby byl hrad nakonec odkoupen Vilémem z Víckova v roce 1523. Po tomto roce došlo k přestavbě hradu. Přestavba přišla na řadu také po roce 1661. Ještě předtím se stal hrad terčem útoku během druhého obléhání Brna Švédy, kdy se jejich vojska pokusila hrad v roce 1645 dobýt. Hrad útoku odolal, nicméně Švédové vyplenili okolí. Od počátku osmnáctého století však zůstal hrad opuštěný a chátral. To mělo spojitost s opadnutím nebezpečí tureckého vpádu.

Foto:P.matel, Wikimedia

Jako pustý byl hrad označen již v roce 1709. Koncem dvacátého století už to vypadalo s osudem zříceniny velmi špatně, protože se hrad každoročně zmenšoval kvůli řícení staticky narušených zdí. Ovšem díky práci skupiny příznivců hradu – občanskému sdružení Polypeje, došlo k obratu situace. Jenže z hlediska záchrany některých částí hradu však přišla záchrana příliš pozdě. Díky práci občanského sdružení došlo ke zpřístupnění hradu veřejnosti.

Stavební dispozice hradu

Hrad je tvořen ze dvou hlavních částí – hradního paláce a předhradí. Palác je na severovýchodní straně zastavěného území a předhradí se rozprostírá kolem něj a je vysunuto na západ. Obě části byly střeženy věžemi. Obě věže byly okrouhlé, avšak žádná z nich nebyla obytná. Zastavěné území bylo od zbytku hřebene odděleno hlubokou průrvou, která sloužila jako hradní příkop a byla překlenuta mostem. V původní podobě byl Cimburk nejspíš hradem plášťovým, o čemž svědčí mohutná obvodová zeď hradního paláce.

Foto:P.matel , Wikimedia

V současné době je zřícenina hradu přístupná pro veřejnost po dobu celého roku a koná se tu velké množství rozmanitých kulturních akcí. Za záchranu zbytků hrad Cimburka tedy vděčíme občanskému sdružení Polypeje. Ovšem první záchranné práce se datují do třicátých let dvacátého století, na něž navázaly další pokusy o záchranu v roce 1940. Dnes je zpřístupněna i prohlídková trasa po šíjové hradbě pod strážnou věží. Vyhlídka je zabezpečena kovaným zábradlím. Z vyhlídky je velmi pěkný výhled na panorama Chřibů.