Zřícenina Helfenburk u Úštěka

Zřícenina Helfenburk u Úštěka

Na území naší vlasti se nachází spousta zajímavých historických pamětihodností. V okrese Litoměřice se nachází zřícenina hradu ze čtrnáctého století, která se nazývá Helfenburk u Úštěka. Občas se můžete setkat i s označením Hrádek. Jedná se o kulturní památku České republiky.

Hrad ve vlastnictví arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi

Původně zde stál hrad, který byl vystavěn na vrcholu pískovcové ostrožny, jež vybíhá do zalesněného údolí jménem Hrádecký důl v nadmořské výšce 310 metrů. O původu hradu toho zase tolik známo není, ale předpokládá se, že ho vystavěli Páni z Klinštejna. Ti pocházeli z Ronovců a místní hrad měl být založen v půlce čtrnáctého století. Zakladatelem hradu byl Jan z Klinštejna, jenž se následně po Helfenburku začal také psát. Ovšem v roce 1375 byl hrad Helfenburk odkoupen pražským arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi.


Arcibiskup Jan Očko z Vlašimi si posléze vytvořil venkovské zázemí v lesích k pobytu mimo nedalekou Roudnici nad Labem, kde vykonával svůj úřad. Z Helfenburku se stalo centrum celého panství, k němuž patřil i nedaleký hrad Hřídelík. Na Helfenburku krátkou dobu pobýval i nástupce Jana Očka z Vlašimi – Jan z Jenštejna. Za Jana z Jenštejna byly na hrad dočasně převezeny klenoty, relikvie a knihy z pražského chrámu svatého Víta.

Foto:H2k4 [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Helfenburk dobyla královská vojska

Jan z Jenštejna na hradě pobýval asi až do roku 1400, což bylo i v době, kdy byl Jan zbaven úřadu. V roce 1422 hrad přešel pod purkrabího Aleše z Malíkovic. Nějakou dobu zde strávil v úkrytu před nepřízní krále biskup Konrád z Vechty, který tu zemřel v roce 1431. Hrad na krátkou dobu získal Půta z Častolovic a po něm ho měli Jaroslav a Jindřich Berka z Dubé. Ti ho však zastavili Janu Smiřickému.

Foto:H2k4 [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Vdova po Janovi Smiřickém prodala hrad Jindřichu z Rožmberka za čtyři tisíce kop pražských grošů. Ovšem Jindřich následně postoupil hrad Zdeňkovi Konopišťskému ze Šternberka, jenž byl významným představitelem odboje proti králi Jiřímu z Poděbrad. Královské vojsko oblehlo hrad i s nedalekou Roudnicí a dobylo ho. Král dal hrad Petru Kaplíři ze Sulevic. Ten však musel vzdorovat loupeživým rejdům Zdeňka Konopišťského. Petr Kaplíř ze Sulevic byl dokonce zajat a uvězněn v Českých Budějovicích.

Hrad začal pustnout od 16. století

Posledním majitelem hradu je uváděn Vilém z Illburka, kterému patřil ve stejné době také nedaleký Ronov. Vilém z Illburka Helfenburk nově vybavil a začal ho využívat místo hůře přístupného Ronova. Poté, co Vilémův rod vymřel v roce 1538, zůstalo na hradě pouze služebnictvo, načež hrad začal postupem času pustnout. V roce 1622 hrad vyhořel, což byl následek vyplenění císařským vojskem pod velením maršála Buquoye. Po bitvě na Bílé hoře území získali jezuité z Liběšic, kteří Helfenburk připojili k úštěckému panství.

Foto:H2k4 [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Roku 1887 zříceninu Helfenburku zakoupil a upravil průmyslník hrabě Josef von Schroll. Zřícenina následně začala být atraktivní pro turisty. Josef von Schroll tu nechal postavit romantickou třípatrovou věž. Věž byla vystavěna mezi lety 1887-1890 a má na výšku třicet metrů. Na věž vede 143 schodů. Hrad byl ve druhé polovině dvacátého století předán organizace Českého svazu ochránců přírody. Posléze začaly opravy a práce na údržbě. Později vzniklo občanské sdružení Hrádek, jež si objekt pronajalo, udržuje ho a stará se i o průvodcovskou službu.

Ke zřícenině Helfenburku vede z Úštěku několik turisticky značených cest, přičemž nejkratší z nich je žlutá. Zřícenina hradu je přístupná pro návštěvu po celý rok. Z vrcholku třípatrové hradní věže je pěkný výhled do okolí. Pokud se rozhodnete dojet na místo vlakem, můžete vystoupit na železniční zastávce v Úštěku. Stanice se nachází tři kilometry od zříceniny hradu.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmChceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".

Podobné výlety

V Kamýku je zřícenina hradu i zámek

Název obce Kamýk je velmi dobře známý z vyjmenovaných slov. Ovšem řada lidí ani netuší, že se jedná o velmi zajímavou obec, kde najdeme zříceninu hradu i zámek. Obec Kamýk n...

Pardubický zámek

Pardubice jsou známé výrobou perníků, ale to není jediná věc, díky níž můžete východočeské město obdivovat. Pro turisty se jako velice zajímavá věc jeví místní zámek, který ...

Vodní nádrž Les Království

Řada lidí si pod názvem Les Království nedokáže vůbec nic představit. Rozhodně ne vodní nádrž, která by se dala označit za nejhezčí v celé České republice. Les Království vy...

Hamrštejn, jedna z nejohroženějších českých památek

Některé české památky jsou bohužel ve velice špatném stavu a Hamrštejn se řadí k těm nejvíce ohroženým. Z kdysi krásného hradu zbyla dnes již jenom zřícenina, nicméně i přes...

V tajuplných Tiských skalách prý řádí skřeti

Některá místa jsou opředena řadou tajemných pověstí a málo jich není ani v České republice. Tak třeba Tiské skály podle jedné z pověstí obývají skřeti. A právě skřeti by měl...

Pravčická brána – klenot Českého Švýcarska

České Švýcarsko patří k poměrně často navštěvovaným a turisticky oblíbeným oblastem naší vlasti. Jedním z nejzajímavějších míst celého Českého Švýcarska pak bezesporu je Pra...

Zámek Jezeří v Krušných horách

Na svazích Krušných hor se ukrývá krásný zámek, který dostal název Jezeří. Zámek vybízí k navštívení, protože se jedná o skutečně zajímavé místo. Jezeří bylo vymazáno z dobo...

Zoopark v Chomutově – největší ZOO v ČR

Česká republika disponuje poměrně velkým množstvím různých zoologických zahrad. Mezi nejznámější patří ZOO v Praze, Plzni či Liberci. Ovšem najdou se i zoologické zahrady, k...

Panská skála a kamenné varhany

Přírodní památky jsou v  České republice opravdu pozoruhodné, o čemž se můžete přesvědčit třeba při pohledu na Panskou skálu. Ne pro nic za nic je místo národní přírodní pa...