Co způsobilo naklonění šikmé věže?

Co způsobilo naklonění šikmé věže?

Šikmá věž v Pise je jednou z nejznámějších památek na celém světě. Její siluetu zná skoro každý. V Itálii nenajdete tolik charakteristických staveb, jako je nakloněná věž v Pise.


Stavba v Toskánsku

Šikmá věž je ve své domovské zemi známá jako Torre pendente a nachází se ve městě Pisa, které je hlavním městem stejnojmenné provincie v Toskánsku. Šikmou věž můžete najít na Piazza dei Miracoli, což je v překladu „náměstí Zázraků“. Tato stavba je společně s kruhovou křestní kaplí a hřbitovem součástí církevního areálu okolo hlavní městské katedrály. Samotná věž má kruhový půdorys a postavena byla z bílého mramoru. Šikmá věž slouží jako zvonice. Stavba dosahuje do výšky více než 55 metrů.

Proč je věž nakloněná?

Výstavba věže byla zahájena již v roce 1173, nicméně velice brzy po začátku stavby v roce 1174 se začala naklánět. Co však způsobilo naklonění šikmé věže? Není to vůbec nic složitého. Základy stavby byly položeny v poměrně měkké hornině, takže se věž začala naklánět na stranu.

Ovšem původně se věž nakláněla na druhou stranu, než kam je natočena dnes. Pokud vás napadlo, co se vlastně stalo, pak odpověď je prozaická. Stavitelé se totiž pokusili vyrovnat naklonění budovy tím, že do země k základům naházeli kamení a větve. Jejich plán se zdařil a věž se vyrovnala, leč to mělo pouze dočasný efekt. Věž se totiž po čase začala naklánět nanovo. Tentokrát se ovšem věž začala naklánět na druhou stranu.

V roce 1185 byla dostavěna tři patra a v tu chvíli se naprosto přesvědčivě projevilo její naklonění. Práce na věži se tedy přerušily, avšak po devadesáti letech byla nakloněná věž protažená o jedno další podlaží. Nový architekt se mezitím pokusil zastavit další naklonění tím, že další patra stavěl v mírném náklonu na druhou stranu, aby se změnilo těžiště věže. Složitý plán nakonec celkem vyšel a věž se dále nakláněla mnohem pomalejším tempem. Stavitelé věže nakonec nerealizovali úplně původní projekt, protože věž v Pise se měla stát nejvyšší zvonicí svojí doby. Roku 1373 bylo šesté patro zakončené stolicí pro zavěšení zvonů.

Potíže ve 20. století

Ve dvacátém století se však vychýlení věže opět zvětšilo a bylo už více než pět metrů. Z toho důvodu byla šikmá věž pro veřejnost uzavřena a začaly intenzivní záchranářské práce. Do země byla zapuštěna lana, díky nimž jsou upevněny základy. Sklon věže se díky technologickým zásahům začal zmenšovat a v současnosti je vychýlení věže jenom kolem čtyř metrů.

V roce 1995 prožila věž krizový rok, protože jedné noci se zvonice nahnula jižním směrem více než za celý předchozí rok dohromady. Následně byli povoláni experti, kteří museli situaci rázně vyřešit, což se nakonec naštěstí podařilo a památka zůstala zachována. Zajímavostí je, že sázkové kanceláře dokonce vypsaly kurzy, takže bylo možno si vsadit, jestli se šikmá věž v Pise dožije 21. století.

Věž byla pro veřejnost znovu otevřena v roce 2001. Mezi obyvateli města Pisa se traduje, že jejich věž zachránil sám Bůh z lásky k jejich městu.