Dětské křížové výpravy

Dětské křížové výpravy

Mýtus o tom, že středověk byl dobou temna, se sice historiků a učitelům dějepisu daří pomalu ale jistě odstranit z veřejného povědomí, nic to však nemění na tom, že některé – pro nás takřka hororové – události náležející právě do tohoto období se již z historie odstranit nepodaří. A stále platí, že středověk je obklopen spoustou záhad, která se odborníci pokoušejí rozklíčovat již pěknou řádku let. Jednou z nich je nepochybně i dětská křížová výprava, o které dodnes s jistotou nevíme, zda se skutečně odehrála.

Zjevil se malému chlapci anděl?

Pokud ano, pak mělo k této události odejít v roce 1212 – tedy přesně v tom legendárním roce, který je v českých zemích spojován se zlatou bulou sicilskou. Právě tehdy se v Německu prý odehrála zajímavá událost: desetiletý chlapec Mikuláš údajně spatřil anděla, který ho ponoukl k uspořádání výpravy do Jeruzaléma. Malý pastýř se setkal s ohromným zájmem ze strany svých vrstevníků a zanedlouho už skupina desítek tisíc dětí putovala přes celou Evropu směrem na Blízký východ. Děti bosýma nohama překročily Alpy a pěšky došly až do Říma, kde požádaly o audienci u papeže. Většina jich však tak daleko nedorazila a po cestě přišla o život. Papež sice děti přijal, pod pohrůžkou exkomunikace z církve je však poslal na cestu zpět. Domů se jich úspěšně vrátila jen hrstka.

Francouzská verze s neslavným koncem

Příběh jako vystřižen z dobrodružného filmu se ve víceméně totožné podobě udál ve stejném roce rovněž v sousední Francii. I zde se malému chlapci údajně zjevil Boží posel a dvanáctiletý Štěpán shromáždil dav svých dětských následovníků, se kterým dokázal dojít až do přístavu Marseille. Zde měl původně v plánu nastoupit na loď a doplout do Jeruzaléma přes moře, celá výprava však dopadla ještě neslavněji než ta německá. Část přeživších dětí se zmocnili překupníci s otroky a zbytek zahynul při ztroskotání lodě.

Zda je na legendě o dětských křížových výpravách něco pravdy, to je dodnes předmětem žhavých diskuzí. Odborníci se však vesměs přiklánějí k názoru, že se jednalo o omyl v překladech starých kronik a žádné dětské křížové výpravy historie nezná. Pokud skutečně došlo k hrdinným výpravám přes celou Evropu, pak se pravděpodobně jednalo o skupiny chudých lidí na okraji společnosti, ktří toužili po uznání a naplnění ideálu apoštolské chudoby.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmChceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".