Hitlerův zástupce Göring spáchal sebevraždu

Hitlerův zástupce Göring spáchal sebevraždu

Hermann Göring patřil k nejbližším spolupracovníkům Adolfa Hitlera. Ke konci války však Hitlerovi navrhnul, že převezme velení, což se vůdci naprosto nelíbilo, takže Göringa obvinil ze zrady a zbavil veškerých funkcí. Göring se po skončení války dostal až před norimberský tribunál, nicméně vykonání trestu smrti se vyhnul.

První válka a vstup do NSDAP

Hermann Göring se narodil 12. ledna 1893 v sanatoriu Marienbad v jihobavorském Rosenheimu. Během první světové války byl ve věku, kdy bylo jeho povinností vůči vlasti sloužit v armádě. Z Göringa se stal vynikající letec, který řádně zatápěl nepřátelům. První světová válka byla ukončena podpisem Versailleské mírové smlouvy, kterou Göring považoval za naprosto ponižující. I to byl jeden z důvodů, proč Göring vstoupil do Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP).


Göringovi doslova učaroval jeden z projevů Adolfa Hitlera, který slyšel. Právě po tomto projevu učinil Hermann Göring své zásadní životní rozhodnutí – vstup do NSDAP. Kromě toho začal stranu podporovat i finančně. V roce 1923 se odehrál slavný pivnicový puč, což byl neúspěšný pokus nacistů o přebrání státní moci. Pro Hermanna Göringa byl tento puč velmi důležitý i z osobního hlediska, protože během něho byl postřelen. Azyl Göringovi paradoxně (s ohledem na budoucí vývoj) poskytla židovská rodina. Göringovo střelné zranění bylo velmi bolestivé a ostrá bolest musela být tišena morfiem. V tomto okamžiku se Göringův život zásadně změnil, jelikož od této chvíle trvala jeho závislost na morfiu, které se nezbavil až do konce svých dnů. Kvůli svojí závislosti na morfiu byl také poměrně obézní.

Vzestup a spory

Vzestup v nacistické hierarchii byl poměrně svižný, což bylo zapříčiněno i jeho finančními příspěvky pro stranu. V první polovině třicátých let byl zvolen předsedou říšského parlamentu a také stál u zrodu tajné policie – gestapa. Později se z něho stal ministr letectví, k čemuž ho opravňovaly jeho zkušenosti z první světové války. Ve své době se Göring těšil pověsti druhého nejmocnějšího muže nacistického Německa. Jako hlavní velitel Luftwaffe se Göring významnou měrou podílel na začátečních úspěších bleskové války.

Ovšem vztah mezi Göringem a Hitlerem nebyl úplně ideální. Již od počátku války se objevovaly mezi oběma muži určité rozpory v tom, jak by se dále měla vyvíjet válka. Hermann Göring se zásadně vymezoval proti plánu útoku na SSSR. Podle Göringa nebylo na takovou akci Německou ještě dostatečně připravené, což se v konečném důsledku ukázalo jako pravdivé. Hitler se s Göringem vypořádal až ke konci války. Hitler se v té době nacházel v beznadějně obklíčeném Berlíně a bylo jasné, že se z obklíčení nemá šanci dostat, což si však zřejmě nepřipouštěl. Göring se tedy rozhodl jednat a poslal vůdci 23. dubna 1945 telegram, kde mu navrhl, že se ujme vrchního velení. Jak již bylo uvedeno, Hitler ho obvinil ze zrady a zbavil všech funkcí. Po vůdcově sebevraždě se rozpoutala bitva o vládu nad zničeným Německem a novým dočasným vůdcem se stal Karl Dönitz.

Konec války

Göring věděl, že se blíží jeho konec i konec války. Rozhodl se nikam neprchnout a poslední svobodné chvilky strávil se svou manželkou a dcerou v horské vile v Obersalzbergu. Právě odtud se dostal až před norimberský tribunál, kde byl jednou z vůdčích osobností. Pokoušel se řídit obhajobu a věnoval jí velkou pozornost. Pokusil se ukázat jako muž, který měl zásluhu na oživení Německa z hospodářského hlediska. Také se pokoušel tvrdit, že s Hitlerem spáchanými zločiny neměl co do činění. To se mu však nepodařilo, a proto byl spolu s několika dalšími odsouzen k trestu smrti oběšením.

Göringův obhájce žádal, aby jeho mandant byl místo oběšení zastřelen popravčí četou, ale žádost se nesetkala s kladným ohlasem. Hermann Göring však popravě unikl. Podařilo se mu totiž požít uschovanou kapsli s kyanidem, čímž spáchal sebevraždu. Dodnes není úplně jasné, jak se Göring k ampuli s jedem dostal. Vysoce pravděpodobné však je, že mu kapsli dodal americký poručík Jack G. Wheelis, s nímž se ve vězení spřátelil.

Odsouzený válečný zločinec Göring se tedy vyhnul spravedlnosti a raději zvolil odchod ze světa vlastní rukou.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmChceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".