Knihy byly vázané i z lidské kůže

Knihy byly vázané i z lidské kůže

Kanibalismus je z dnešního pohledu odsouzeníhodný a jakékoliv obdobné věci také. Z toho důvodu je těžko pochopitelné, že existovaly knihy, které byly vázané v lidské kůži. Tento námět se objevil v řadě filmů či knih, ale mnoho lidí si myslí, že to není pravdivé, leč knihy vázané v lidské kůži nejsou žádný vymyšlený mýtus.

Dárci kůže

Knihy vázané v lidské kůži se největší popularitě těšily hlavně v sedmnáctém a osmnáctém století. Oblibu si našly u čtenářů v západní části Evropy a na britských ostrovech. Do lidské kůže se vázaly různé druhy knih, nicméně úplně nejčastěji šlo o tematické knihy, tedy publikace o lidské anatomii. Kůže se zpracovávala naprosto totožným způsobem jako kůže zvířecí. Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že lidská kůže má na rozdíl od zvířecí trochu jinou strukturu, můžeme její původ relativně jednoduše zjistit i po letech.

Rozhodně se tedy nemůžeme divit, že se knihy vázané z lidské kůže staly poměrně cenným sběratelským artiklem. Co je na tomto fenoménu zajímavé? Ve své době rozhodně nebyl nedostatek dárců a lidé darovali svoji kůži dobrovolně. Asi nejčastěji se jednalo o kůži zločinců odsouzených na smrt, kteří si přáli, aby jejich tělo po smrti mělo nějaký užitek. V zásadě si tyto dárce můžeme představit jako dnešní lidi, kteří mají zájem o to, aby jejich orgány byly po smrti využity k transplantacím či k jiným lékařským účelům.


Většinou kůže zločinců

Jeden konkrétní případ dárce – zločince je James Allen, alias George Walton. Tento jamajský mulat se v devatenáctém století živil ve Spojených státech jako zloděj. Jednoho dne mu však jeho přepadení nevyšlo a jeho oběť se ubránila. Allen byl postřelen a na smrtelném lůžku prozradil svoje poslední přání – chtěl, aby do jeho kůže byla vyvázána kniha o jeho zločinech a jako dar měla tato kniha připadnout jeho poslední oběti. Ostatně valná většina těl pocházela od zločinců, jichž se nakonec nikdo neptal na názor, zda může být jejich kůže po smrti použita.

Jednou z nejproslulejších knih z lidské kůže je A True and Perfect Relation, jejíž výtisk z roku 1606 je svázán do kůže z obličeje kněze jménem Henry Garnet. Tento duchovní byl zločincem, který se nepřímo podílel na pokusu o rozmetání britského parlamentu. Garnet byl odsouzen k trestu smrti oběšením a po provedení exekuce bylo jeho tělo staženo z kůže a rozčtvrceno. Kůže z jeho obličeje byla následně použita na vazbu knihy, jež popisuje soudní proces s obžalovanými. Tvář kněze Henryho Garneta je dodnes možné na knize poměrně dobře vidět.

V roce 2007 byla tato jedinečná kniha vydražena za jedenáct tisíc amerických dolarů.

Vázání i ve 20. století

Knihy vázané v lidské kůži se dokonce dostaly do spojení i s význačnými osobami svojí doby. Například francouzský spisovatel a astronom Camille Flammarion napsal na přelomu devatenáctého a dvacátého století řadu vědeckých děl a vědecko-fantastických románů. Flammariona fascinoval posmrtný život a různé jeho projevy. Jedna z jeho fanynek byla aristokratického původu a zemřela na tuberkulózu. Tato žena si přála, aby její milovaný spisovatel použil její kůži na vyvázání svého nového díla, a proto mu darovala pruh své kůže. Flammarion své fanynce vyhověl a v roce 1925 vydal vědeckou publikaci Terres du ciel, kterou vyvázal do kůže neznámé hraběnky. To také dokazuje, že knihy se do lidské kůže vázaly ještě v první polovině dvacátého století.

Další knihou z lidské kůže je třeba Idolatrie Huguenotre, což se překládá jako Hugenotské modloslužebnictví. Tato kniha popisuje reálné i smyšlené hříchy francouzských hugenotů, což byli protestanti, a její katolický autor ji nechal vyvázat v kůži protestanta. Zřejmě proto, aby ukázal, jak dopadnou nepřátelé katolictví. Některé knihy z Francie osmnáctého a devatenáctého století byly vyvázány v ženské kůži takovým způsobem, aby se na obálce objevila prsní bradavka. Takto vyšla např. kniha markýza de Sade Justine et Juliette či román Claudie-Francoise Xavera Merciera Chvála ženských prsou.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmChceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".

Podobné články

Jack Rozparovač

Když  8. září 1888  večer procházel kolem dvora Hanbury street 29 v londýnské chudinské čtvrti Whitechapel místní Albert Cadosch, slyšel velmi zřetelně, že se za plotem děje...

Tajemná oblast Nákla a bájný Veligrad

Veligrad neboli Velehrad byl hlavním městem čí jakýmsi centrem Velké Moravy , kde sídlil kníže Svatopluk a odkud kázal arcibiskup Metoděj. Právě ten Metoděj, který na naše ...

Kašpar Hauser - dítě Evropy

Když se v roce  1828 objevil v ulicích Norimberku , přesněji na náměstí Unschlichtt, podivný mladík v šedém kabátu a starém ošuntěném oblečení, šel nejistým krokem, vrávorav...

Mínojská civilizace

Období starověkého Řecka je považováno za epochu vzniku současné moderní západní civilizace. Trochu je v tomto smyslu opomíjená krétská mínojská civilizace, která existovala...

Bridgewaterský trojúhelník

Pokud jste doposud slyšeli jen o věhlasném bermudském trojúhelníku, budete se možná divit, že podobných oblastí protkaných nevysvětlitelnými událostmi a jevy, je na zemi mno...

Karel IV. jak ho možná neznáte

Jméno Karla IV., Otce vlasti, se v době, kdy oslavujeme 700 let od jeho narození, skloňuje ve všech pádech. Pojďme se na něj podívat i možná trochu jinak, než jak jej známe ...

Rudolf Höss

Psal se rok 1947 a v Osvětimi se celé dva roky po osvobození opět popravovalo. 16. dubna byl zde na šibenici za krematoriem č. 1, na šibenici, kterou nechal sám vystavět, os...

Křišťálová noc otevřela cestu holocaustu

Události označované jako Křišťálová noc se odehrály v noci z 9. na 10. listopadu 1938 a jedná se o jeden z největších protižidovských pogromů v moderní historii. Útok proved...

Hitlerův věrný služebník polní maršál Keitel

Adolf Hitler se obklopoval celou řadou spolupracovníků a mezi ty nejvěrnější patřil jednoznačně polní maršál Wilhelm Keitel. Nešlo sice o příliš schopného důstojníka, leč ce...