Ministr Rašín obětí atentátu

Ministr Rašín obětí atentátu

V českých či československých dějinách nebylo příliš lidí, kteří by zemřeli na následky atentátu. Jedním z nich se v roce 1923 stal tehdejší ministr financí Alois Rašín.

Doktorem práv

Alois Rašín se narodil 18. října 1867 v Nechanicích. Rodiče měli hodně dětí, ale Alois se odmala jevil jako nejnadanější. Z toho důvodu studoval na gymnáziích v Novém Bydžově, Broumově a Hradci Králové. Po maturitě Rašín začal studovat na Lékařské fakultě UK, odkud ovšem ze zdravotních důvodů odešel na Právnickou fakultu UK. Studium zdárně dokončil roku 1891. Ve stejném roce sepsal brožuru České státní právo, za níž ho úřady vyšetřovaly.


V tzv. procesu s Omladinou byl v roce 1894 zbaven titulu a odsouzen do vězení. Vězeňskou dobu strávil v Plzni na Borech a koncem roku 1895 byl amnestován a dostal zpět i svůj doktorský titul. Z politického života se však stáhnul až v roce 1900, kdy si založil advokátní kancelář. To mu ovšem příliš dlouho nevydrželo a v roce 1907 se ocitnul v mladočeské straně, kde psal do Národních listů. V roce 1911 kandidoval do Říšské rady, jejímž poslancem se také stal.

První světová válka

Jakmile vypukla první světová válka, Rašín se aktivně zapojil do odboje jako člen organizace Maffie. Hned v roce 1915 byl zatčen a v procesu společně s Kramářem, Červinkou a Zamazalem odsouzen k trestu smrti za velezradu a vyzvědačství. Dle dostupných svědectví se po vyřčení ortelu choval ze všech účastníků nejstatečněji a po vynesení rozsudku se smál. Před popravením ho naštěstí zachránil nástup císaře Karla I. na rakousko-uherský trůn. Trest si odpykával v rakouském Möllersdorfu, kde bydlel na cele spolu s Karlem Kramářem.

Změnila se i podoba trestu, kdy nejprve byl trest zmírněn na deset roků a v červenci roku 1917 byl Rašín společně s ostatními odsouzenými amnestován. Během procesu byl Rašín považován za národního hrdinu. Po propuštění z vězení se podílel na vzniku České státoprávní demokracie.

 

Vznik Československa

Rašín se výraznou měrou podílel na vzniku samostatného Československa, když byl jedním z „mužů 28. října“, kteří vyhlásili náš stát. Rašín byl autorem textu prvního zákona. V první Kramářově vládě přijal funkci ministra financí. Rašín si získal pověst budovatele státu a stabilizátora rozvrácených poválečných státních financí. Rašín vytvořil známou měnovou odluku. Nechal uzavřít státní hranice a okolkovat všechny peníze, které se na našem území nacházely. Ministrem financí se stal i v první Švehlově vládě.

Vražedný atentát

Rok 1923 se stal pro Aloise Rašína osudným. 5. ledna byl poblíž svého pražského bydliště v Žitné ulici střelen do zad mladým anarchokomunistou Josefem Šoupalem. Ten byl v následném procesu odsouzen a strávil ve vězení osmnáct let. Vystřelená kulka Rašínovi uvízla v obratli a poranění míchy způsobilo celkové ochrnutí dolních končetin a těžké poruchy střev a močového měchýře. Rašín ještě žil dalších šest týdnů, kdy dostal infekci mozkomíšního moku, bakteriální sněti a sepsi. Alois Rašín zemřel 18. února. Jeho smrt přinesla reakci vlády, kdy byl přijat zákon na ochranu republiky.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmChceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".