Petrohrad – Benátky severu

Petrohrad – Benátky severu

Několik měst na světě má přezdívku „Benátky severu“. Patří mezi ně Amsterdam, Bruggy, Stockholm, Kodaň, Manchester či Petrohrad. A právě na ruský Petrohrad zaostříme blíže.

Čtyřicet ostrovů, tři sta mostů

Přezdívka „Benátky severu“ má u Petrohradu své jasné odůvodnění. Město se totiž rozkládá na více než čtyřiceti ostrovech, jež jsou mezi sebou propojeny přibližně třemi stovkami mostů. Řeky a kanály tedy tvoří jednu desetinu celkové rozlohy města. Petrohrad je druhé největší město Ruska a má více než 4,5 milionu obyvatel. Nachází se na severozápadě země u ústí řeky Něvy. Pro turisty může být zajímavou atrakcí zvláštní přírodní úkaz – tzv. bílé noci. V době mezi květnem až červencem slunce zapadne až po půlnoci a zapadne jen na 3-5 hodin a noc se mění v soumrak.

Několik názvů města

Petrohrad byl založen na začátku osmnáctého století carem Petrem I. Velikým. Město mělo být výkladní skříní jeho modernizačních pokusů, což se v konečném důsledku zdařilo. Město se nejmenovalo vždy Petrohrad. Původně ho car Petr I. Veliký pojmenoval podle patrona sv. Petra jako Sankt Pitěr Burch, ale poměrně brzy se mezi lidmi ujalo poněmčené pojmenování Sankt Petěrsburg. Jako Petrohrad bylo město označováno mezi lety 1914-1924. Po roce 1924 byl Petrohrad přejmenován na Leningrad na počest právě zemřelého Vladimira Iljiče Lenina. Tento název město neslo až do roku 1991, kdy se název opět vrátil k Sankt Petěrsburg. V letech 1712-1917 bylo město hlavním centrem ruské říše.

Pamětihodnosti

K nejznámějším místům Petrohradu jistě patří Zimní palác, jenž sloužil jako zimní sídlo již za dob Petra I. Velikého. Tato barokní stavba byla v době svého dokončení největším palácem ve městě. Při návštěvě Petrohradu by se nemělo opomenout navštívit Ermitáž, kterou najdete stejně jako Zimní palác na Palácovém náměstí. Ostatně obě památky najdete ve stejné budově. Ermitáž nechala vystavět panovnice Kateřina II. Veliká, která zároveň vytvořila základ současné muzejní sbírky. Ermitáž se dnes řadí k největším muzeím na světě, kdy její sbírky obsahují více než tři milióny položek. K významným památkám Petrohradu patří i katedrála sv. Izáka, což je světec, jenž slavil svátek ve stejný den, jako slavil narozeniny car Petr I. Veliký. Během éry SSSR bylo do katedrály umístěno muzeum ateismu, takže po pádu komunismu musela být v roce 1991 opětovně vysvěcena. V současnosti slouží spíše jako muzeum. Návštěvníci města se často ocitnou v muzeu zvaném Kunstkamera, kde Petr I. Veliký zařídil muzeum kuriozit a hříček přírody. Během návštěvy si může prohlédnout opravdu bizarní představení – např. dvouhlavé tele, kostru obra, trpaslíky či v lihu naložená siamská dvojčata. Milovníci historie pravděpodobně navštíví Tichvinský hřbitov, kde odpočívá řada významných osobností z ruské historie. Namátkou zde mají hrob Fjodor M. Dostojevskij, Piotr I. Čajkovskij či Nikolaj A. Rimskij-Korsakov. Zajímavá je i Petropavlovská pevnost, Památník vítězství, který připomíná blokádu Leningradu během druhé světové války, Smolný klášter či Kazaňská katedrála.