Sumerové věštili z piva

Sumerové věštili z piva

Pivo se vaří již dlouhá léta a lidé ho popíjeli již ve starověku. Kromě konzumace se ale pivo dalo využít i k jiným věcem. Například staří Sumerové věštili budoucnost ze zlatavého moku.

Dar seslaný Bohem

Pivu byl přisuzován božský původ a v dnešní době se najdou lidé, kteří věří, že pivo stálo u zrodu naší civilizace. Lidé ve starověku jednoduše věřili, že pivo lidem seslali bohové. Tento nápoj se konzumoval brček a byl tu již od dávných časů. Pivo patřilo k lidské kultuře již od jejích počátků. Pivo se objevilo již ve starověké Číně, Egyptě či Sumerské říši. Pokud se zaměříme na dějiny prvních velkých civilizací, pak zjistíme, že se všude nachází důkazy o vaření zlatavého moku – konkrétně o kvašení piva z obilí.


Najdou se dokonce tací vědci, kteří tvrdí, že pivo není pouze produktem civilizace, ale pivo civilizaci spoluvytvářelo. Při hledání odpovědi na tuto otázku se musíme ocitnout zhruba o deset tisíc let vzad. Tlupy lovců a sběračů se pohybovaly po planetě Zemi a jejich životy byly krátké a plné strádání. Na cestě za potravou musely tyto tlupy zůstávat v neustálém pohybu, přičemž se vyhýbaly nepřátelským tlupám nebo s nimi vedly boje. Jídlo pro tyto tlupy bylo vším a plně zaměstnávalo jejich hlavy. To všechno se změnilo až ve chvíli, kdy nalezly místo, kde mohla vzejít civilizace.

Velká role při proroctvích

Lidé poprvé na dostatečnou potravu narazili v úrodných nížinách mezi řekami Eugrat a Tigris. Díky tomu bylo možné opustit kočovný způsob života. Základem toho se stala místní úrodná odrůda ječmene. Chléb udržel lidi nasycené po dobu celého roka. Díky tomu mohli lidé využívat čas, který dříve věnovali hledání potravy, k něčemu úplně jinému. Kromě chleba byl rovnocenným doplňkem stravy i specifický kvašený nápoj, který se vyráběl z chleba – tedy první ječmenné pivo.

Tehdejší pivo nemělo bublinky a bylo o hodně hustší, než jak ho známe dnes. Alkohol vzniklý kvašením navíc působil proti mikrobům, což bylo velice užitečné. Sumerské záznamy nám dokazují, že z roční produkce ječmene se na výrobu piva spotřebovala až celá polovina úrody. Ovšem kromě nezanedbatelné kalorické hodnoty piva pro Sumery znamenalo i něco jiného. V jeho euforizujících efektech se pro Sumery nacházel značný kus magie. Pivu se z toho důvodu připisoval velký náboženský význam.

Pivo u Sumerů můžeme najít při různých náboženských rituálech, asistovalo prorokům s vizionářskými schopnostmi nebo dokonce léčilo nemoci. Pivo bylo všude, najít ho můžeme dodnes i v tehdejší literatuře. O pivu se dokonce zmiňuje i slavný Epos o Gilgamešovi. U Sumerů i u Egypťanů se pivo používalo jako platidlo.

Pivo tedy znamená pro lidskou historii více, než by si někteří mohli myslet. Bez piva by se ve starověku neobešly ani některé náboženské rituály.

Sdílej článek a zašli inspiraci dalším cestovatelůmChceš být stále v obraze?

Zanech nám na sebe kontakt a nebo sleduj naši facebook stránku či diskutuj ve skupině "po stopách Šokující planety".