Údolí padlých: připomínka krutosti generála Franca

Údolí padlých: připomínka krutosti generála Franca

Opomíjená památka, monstrózní pomník obětem války. Tak lze charakterizovat Údolí padlých (španělsky El Valle de los Caídos). Jedná se o monumentální stavbu, která se nachází zhruba padesát kilometrů severozápadně od Madridu a jen necelých deset kilometrů od jiné majestátní stavby, bývalého královského paláce El Escorial.

Náročná výstavba

Stavba pomníku začala v roce 1940, dokončen byl až v roce 1958. Výstavbu nařídil generál Francisco Franco, španělský diktátor, vítěz občanské války. Pomník měl být poctou všem frankistům a republikánům, kteří padli během krvavé občanské války probíhající v letech 1936-1939. Autory projektu byli Pedro Muguruza a Diego Méndez. Na náročné stavbě se podílelo i mnoho politických vězňů, odhady mluví až od dvaceti tisících. Mnoho z nich na nepříznivé podmínky a časté nehody doplatilo životem.


Monstrózní komplex

Rozsáhlý areál se skládá z několika staveb. Najdeme zde jednak benediktínské opatství, částečně upravené na ubytovnu pro turisty. Zajímavější je však bazilika s hrobkami dvou nejkrutějších španělských diktátorů vykopaná hluboko ve skále. Opatství a bazilika jsou umístěny na dvou různých stranách skály, před nimi jsou vybudována rozsáhlá prostranství, která ještě umocňují výsledný dojem. Vše korunuje obrovský kříž viditelný ze vzdálenosti několika desítek kilometrů. Kříž je vysoký 150 metrů a je považován za největší kříž křesťanského světa. Ke kříži vede i lanovka, v současnosti nefunkční.

Místo posledního odpočinku největších španělských diktátorů

Po Francově smrti v roce 1975 bylo nutné rychle vybrat místo jeho posledního odpočinku. Volba padla právě na baziliku. Franco je tak pohřben vedle jednoho ze svých předchůdců, jímž byl José Antonio Primo de Rivera, mimo jiné zakladatel Španělské falangy. Diktátoři jsou navíc pohřbeni na stejném místě jako bezpočet obětí občanské války. Jejich jména je možné dohledat v archivu nacházejícím se v budově opatství. Nejméně pět set těl však bylo do areálu převezeno a pohřbeno bez souhlasu jejich rodin.

Turistický cíl?

Monument je sice stále přístupný veřejnosti a v posledních letech prošel důkladnou rekonstrukcí, ale přílišnému zájmu turistů se netěší. Není divu! Pomník Španělům zákonitě připomíná hrůzy, které se odehrály během občanské války a následně během tvrdé diktarury generála Franca. Ačkoliv se místo nachází velmi blízko jedné z největších španělských památek, královského paláce El Escorial, nájezdy turistů mířících k sídlu králů většinou projedou okolo Údolí padlých bez povšimnutí. A to je velká škoda. V posledních letech je však patrná snaha zbavit tuto památku politického stigmatu a proměnit ji v čistě náboženskou stavbu, která by se stala významným poutním místem.