Zákeřná vražda Lva Trockého

Zákeřná vražda Lva Trockého

V éře Sovětského svazu bylo možné sledovat množství zajímavých příběhů, které jsou z dnešního pohledu až neuvěřitelné. Jeden ze silných příběhů nabízí i životní osud rudého revolucionáře Lva Davidoviče Trockého, jehož nechal zlikvidovat jeho úhlavní rival Josif Stalin.

Boj o moc se Stalinem

Lev Davidovič Trockij se narodil 7. listopadu 1879 v Janivce, což je dnes Bereslavka poblíž Kirovohradu na Ukrajině jako Lev Davidovič Bronštejn. Jak již rodné jméno napovídá, původem byl Žid. Pocházel z rodiny bohatého sedláka a již brzy se začal zajímat o literaturu. I přes svůj původ mu učaroval marxismus. Nastoupil na vysokou školu, kde však působil politicky, za což byl vyloučen a v roce 1902 deportován carskými úřady na Sibiř. Ze Sibiře se mu podařilo uniknout a s novým příjmením Trockij vycestoval do Velké Británie. V zahraničí Trockij dlouho nevydržel a ve stejném roce se vrátil. Úřady na něho však přišly a byl opětovně poslán na Sibiř. Do širšího povědomí poprvé vystoupil během neúspěšné petrohradské revoluce z roku 1905. Od roku 1906 do roku 1917 žil v exilu. Poté se vrátil do vlasti a spolu s Leninem se stal ústřední postavou Velké říjnové revoluce. Trockij později působil ve vedení státu a Lenin předpokládal, že po jeho smrti se stane jeho nástupcem. To se ovšem nestalo a moci se chopil Josif Vissarionovič Stalin. Stále více se prohlubovaly spory mezi Stalinem a Trockým, což vyvrcholilo odstoupením Trockého z pozice předsedy revoluční vojenské rady a z funkce lidového komisaře vojenství v roce 1925. Trockij nadále kritizoval Stalina, což vyústilo v Trockého vyloučení z komunistické strany roku 1927. Stalin pokračoval ve vytváření lichých obvinění proti Trockému a vrcholem bylo, že Trockého obvinil ze vzniku ilegální trockistické organizace. Trockij byl donuces SSSR opustit v roce 1929.

Zákeřná vražda cepínem

Trockij neměl příliš možností, kam se po opuštění Sovětského svazu uchýlit. Souhlas s pobytem získal od Turecka, kde nějakou dobu pobýval. Poté pobýval střídavě v různých zemích, než získal možnost trvale zůstat v Mexiku. Mexická vláda mu poskytla azyl v roce 1936. Stalin mezitím v Sovětském svazu udělal z Trockého obětního beránka a označil ho za nepřítele lidu, jehož cílem bylo zničení SSSR. V důsledku čistek zemřel v Sovětském svazu Trockého syn Sergej a v Paříži pravděpodobně po zásahu sovětské rozvědky zemřel i syn Lev. V únoru roku 1940 Trockij sepsal svoji politickou závěť. Tentýž rok v květnu přežil vražedný útok, který zinscenovali Stalinovi agenti. 20. srpna 1940 následoval další atentát, který měl na svědomí španělský komunista a agent NKVD Ramón Mercader. Mercader zarazil Trockému do hlavy horolezecký cepín, nicméně Trockij přežil. Zemřel až následující den. V roce 1972 byl natočen film Zavraždění Trockého, který vypovídá o posledních dnech slavného komunistického revolucionáře.