Sedm zajímavých světových jeskyní

Foto: Bernt Rostad, flickr.com

Sedm zajímavých světových jeskyní

Jeskyně se ve většině případů těší poměrně vysoké návštěvnosti a oblibě mezi turisty. Je to určitě způsobeno jejich krásou, která je v konfrontaci s klasickým nadzemním světem úchvatná. V České republice se k navštěvovaným jeskyním řadí Pekárna, Koněpruské jeskyně či Punkevní jeskyně. Jeskyně jsou samozřejmě populární i v zahraničí a často se navštěvují Carlsbadské jeskyně v USA, vietnamská obří jeskyně Hang Son Doong nebo tzv. Jeskyně světlušek na Novém Zélandu. Ovšem pojďme se podívat na další sedmičku zajímavých světových jeskyní.

Jeskyně na americkém kontinentu

Turistům jsou přístupné poměrně odlišné prostory. Najdeme ledovcové jeskyně, ale třeba také vápencové útvary různých velikostí a tvarů. Jednou ze zajímavých jeskyní je texaské Hamilton Pool, přičemž do nejzajímavějšího místa celé jeskyně se vkročit nedá, protože jak anglický název napovídá, jde o přírodní „bazén“ – jezero je staré několik tisíc let. Vodu do jezera dopravuje další poměrně velký unikát – čtrnáctimetrový vodopád, který teče ze skalního převisu. Spojené státy americké mají ostatně celou řadu zajímavých jeskynních systémů.


Kromě Hamilton Poolu jsou to Lehmanovy jeskyně v Nevadě, které jsou proslavené hlavně díky jedinečným vápencovým útvarům, jež ozdobují celý podzemní prostor ve spoustě variací. Jeskyně byly nazvány po svém objeviteli Absalomu Lehmanovi a najdeme je v nevadském národním parku Great Basin. Národní park je jedním z menších a méně navštěvovaných v USA, avšak místní jeskyně stojí za návštěvu.

Foto:Patrice78500 [Public domain], Wikimedia

V případě návštěvy musí každý projít „lehkou očistou“ v rámci zachování místního jedinečného ekosystému. Pokud člověk v posledním roce nebyl v žádném jiném jeskynním systému, může vstoupit okamžitě. V opačném případě se však musí očistit speciálními ubrousky a podrážky máčet deset minut v dekontaminačním roztoku.

Foto:Romain Pontida [CC BY-SA 3.0 or GFDL], Wikimedia

Americký kontinent však skrývá ještě další krásné jeskyně, které se však nemusí nacházet na území Spojených států amerických, o čemž svědčí Patagonské ledové jeskyně, jež najdeme v Argentině. Patagonie je nejjižnější oblastí celé země a turisty sem láká hlavně Národní ledovcový park, kde se dají najít nejpůsobivější ledovcové útvary. Samozřejmě nechybí ani ledovcové jeskyně vytvarované tekoucí vodou v ledovcích. O nic méně zajímavé ledové jeskyně podobného typu se pak nachází na Aljašce, Islandu, v Norsku nebo na Novém Zélandu.

I v Asii se skrývají skvosty

Malajsie skrývá jeskyni Batu, která leží hned vedle hlavního města Kuala Lumpuru. Ovšem v jeskyni to žije, protože je zastavěná a navštívit se tu dají hinduistické chrámy. Jeskyně jsou vápencového původu a jejich stáří se odhaduje až na 400 milionů let. Hlavní část komplexu je sto metrů vysoká otevřená klenba, která je známá jako Jeskynní katedrála.

Ve výčtu přírodních krás samozřejmě nemůže chybět ani nejlidnatější země, kde se nachází jeskyně Reed Flute. Číňanům se zdejší samotné krasové útvary nezdály až tak nádherné, takže se rozhodli vylepšit dojem z jejich návštěvy za pomoci efektního nasvícení. Místní jeskyně však lidi přitahovala již v dávných časech, protože Číňané ji objevili už před 1200 lety pod městem Guilin.

Foto:Flickr user: Bernt Rostad [CC BY 2.0], Wikimedia

Vietnam již byl zmiňován, ale i tato země skýtá mnohé. Hang Sung Sot neboli Jeskyně překvapení se nachází v zátoce Ha Long. Dvě jeskynní komory tvoří tisícovka úchvatných stalaktitů a stalagmitů. Podzemní systém byl objeven teprve na počátku dvacátého století a narazili na něj francouzští kolonizátoři.

Evropa láká na Škocjanské jeskyně

Ani na Evropu však ve výčtu sedmičky zajímavých světových jeskyní nemůžeme zapomenout, protože ve Slovinsku můžeme najít velkolepé Škocjanské jeskyně. Jedná se o největší podzemní kaňon celého světa, který je ukryt v jeskynním systému Škocjan. Neobvyklá formace se často považuje za přírodní fenomén podobného druhu jako Grand Canyon či Galapágy. Od roku 1986 jsou Škocjanské jeskyně součástí světového dědictví UNESCO. V roce 1996 zde pak byla vyhlášená chráněná krajinná oblast.

Foto:TravelingOtter [CC BY 2.0], Wikimedia

Škocjanské jeskyně najdeme na jihozápadě Slovinska a jde o více než pět kilometrů podzemních prostor s jeskyněmi místy více než dvě stě metrů hlubokými. Jde o jedno z nejvýznamnějších světových míst s ohledem na studium krasových jevů ve vápenci. První zmínky o zdejší jeskyni přitom pochází z doby krátce před začátkem našeho letopočtu, kdy Poseidonius z Apemey zjistil, že řeka Timavus pramení v horách, vtéká do nitra země a znovu se objevuje. První průzkum podzemí byl však proveden až v osmnáctém století a první turisté dorazili v roce 1819.

Světové jeskyně jsou neskutečně zajímavé a každá ze zmíněných jednoznačně stojí za návštěvu. Pro Středoevropana jsou samozřejmě nejbližším místem k navštívení z uvedených Škocjanské jeskyně, které určitě zaslouží naši pozornost. Pokud jste však žádnou jeskyni ještě nenavštívili, bude nejlepší začít v České republice, kde se také nachází celá řada zajímavých jeskynních systémů, které doslova lákají k prozkoumání.