Zvláštní kočkovitá šelma jaguarundi
16.11.2016

Zvláštní kočkovitá šelma jaguarundi

Kočkovité šelmy se těší poměrně velkému zájmu široké veřejnosti, nicméně pozornost je směřována hlavně na velké kočky. Ovšem i mezi menšími kočkovitými šelmami najdeme celou řadu pozoruhodných druhů, mezi něž každopádně patří i jagua...

Krásná šelma ženetka
29.09.2016

Krásná šelma ženetka

Šelmy většinou platí za jedny z nejkrásnějších živočichů na celé planetě. Spousta šelem patří do širokého povědomí, nicméně o něco méně toho lidé vědí o šelmě zvané ženetka. Ženetky patří k cibetkovitým šelmám, které jsou však na prv...

Dlouhá a štíhlá šelma zorila
09.06.2016

Dlouhá a štíhlá šelma zorila

Slovo zorila je nejspíš jen velmi málo rozšířené mezi běžnou populací. Jedná se o pojmenování velice zajímavé lasicovité šelmy, která uniká pozornosti běžného Evropana, jelikož žije na africkém kontinentu. Zorila páskovaná ...

Šelma zvaná tangalunga
15.04.2016

Šelma zvaná tangalunga

Šelmy se většinou řadí k poměrně oblíbeným zvířatům. Řada lidí si myslí, že šelmy jsou většinou známá zvířata, ale kolik z vás se může chlubit tím, že zná zvíře pojmenované tangalunga? Pokud se chcete dozvědět více, pak jste na tom p...

Medvídkovitá šelma olingo
29.02.2016

Medvídkovitá šelma olingo

Medvídkovité šelmy patří k poměrně oblíbeným zvířatům, která jsou často označována za roztomilá. Olingo je méně známý živočišný druh, ale za naší pozornost každopádně stojí také. Představme si nyní tuto šelmu o něco blíže. Medv...

Málo známá šelma promyka
11.02.2016

Málo známá šelma promyka

Šelmy patří k těm více sledovaným druhům zvířat, ale přesto se i mezi nimi najde řada méně známých druhů. Třeba zrovna promyka není známá úplně každému a přitom se jedná o nesmírně zajímavé zvíře. Proti hadímu jedu není imunní ...

Stromová šelma panda červená
21.01.2016

Stromová šelma panda červená

Pandu velkou zná každý. Je to zvíře, které je jedním ze symbolů Číny a v současnosti patří do čeledi medvědovitých. V českém jazyce to však není jediná panda, kterou známe. Existuje totiž ještě panda červená, někdy nazývaná i panda m...

Madagaskarská šelma fosa
02.12.2015

Madagaskarská šelma fosa

Na Madagaskaru žije celá řada zajímavých zvířat. Některé druhy dokonce nežijí nikde jinde, než právě na tomto africkém ostrově. Těmto organismům žijícím jen na jednom místě se říká endemity. A právě šelma zvaná fosa je endemitem Mada...