Ostrov Komodo a jeho drak

Ostrov Komodo a jeho drak

Asi se najde jen málo lidí, kteří by neznali komodského draka. Ve skutečnosti to samozřejmě žádný drak není, ale je to varan komodský. Málo lidí však už ví, kde ostrov Komodo hledat a jak vlastně vypadá.

Jeden z přírodních divů světa

Komodo je národní park v daleké Indonésii, konkrétně ho najdeme na souostroví Malé Sundy. Národní park Komodo se rozkládá na třech rozsáhlejších ostrovech a na mnoha menších ostrůvcích. Těmi většími ostrovy jsou Komodo, Rinca a západní část ostrova Flores. Celková rozloha národního parku přesahuje 1 800 km². Park byl založen již v roce 1980 a o jedenáct let později se stal součástí světového dědictví UNESCO.

Tento národní park je znám hlavně díky výskytu největšího žijícího ještěrovitého plaza na světě – varana komodského. Ostatně varan byl prapůvodním účelem vytvoření národního parku kvůli jeho ochraně, nicméně park byl později rozšířen na ochranu i dalších v něm žijících živočišných druhů. Dne 11. listopadu 2011 byla indonéská rezervace Komodo oficiálně zařazena na seznam sedmi nových přírodních divů světa.

Nyní tedy patří do exkluzivní společnosti, jelikož mezi sedmi přírodními divy světa je Amazonie, Stolová hora, filipínská podzemní řeka Puerto-Princesa, vodopády Iguacu na argentinsko-brazilské hranici, vietnamská dračí zátoka Ha Long a jihokorejský ostrov Čedžu.

Po připojení Komoda k sedmi divům se zde ještě zvýšila návštěvnost a jezdí se na něj podívat turisté ze všech koutů světa. Kromě návštěvy národního parku Komodo se sem lidé vypravují za potápěním. V dřívějších dobách se na ostrově nacházel i tropický prales, nicméně v současnosti už jsou zde převážně jen pastviny.

Varan objeven až v roce 1912

Jak již bylo výše napsáno, jako komodský drak se označuje varan komodský. Jedná se o nejmohutnějšího žijícího zástupce ještěrů z čeledi varanovitých. Jeho přezdívka komodský drak souvisí s jeho vzezřením, velikostí, dravostí a nebezpečností. Tento živočišný druh byl objeven až poměrně pozdě – v roce 1912.

V současné době se řadí ke zranitelným živočišným druhům. Ve volné přírodě totiž můžeme najít zhruba kolem pěti tisícovek posledních varanů. Jeho vývoz podléhá ustanovením CITES a může ho povolit jen vláda Indonésie. Varan může dorůst až do délky třech a půl metrů. Největší jedinci byli zváženi po nasycení a jejich váha dosahovala až na sto padesát kilogramů. Samice varana bývá podstatně menší.

Varan komodský je endemit, čili ho nenajdete jinde, než na pěti ostrovech vulkanického původu ve východní Indonésii. Těmi ostrovy jsou Komodo, Gili Motang, Rinca, Gili Dasami a v několika přímořských oblastech i větší ostrov Flores.

Problematický odchov varana

Varani žijí v řídkých lesích a na travnaté savaně. Jedná se o živočicha aktivního přes den. Varani jsou vynikajícími lovci, ale přesto se živí hlavně mršinami. Ty dovedou vycítit až na vzdálenost pěti kilometrů. Jde o zvíře na samém vrcholu potravní pyramidy, takže na místě svého výskytu dovede ulovit téměř vše.

Ve slinných žlázách varana se nachází jed, který snižuje srážlivost krve. Dříve existovaly domněnky, že varani mají v tlamě bakterie způsobující smrtelnou infekci, nicméně to bylo studií z roku 2010 vyvráceno. Imunitní systém varanů je vynikající a i díky tomu se dostala tato zvířata do popředí zájmu farmaceutických firem.

Problémem je rozmnožování varanů v zoologických zahradách, protože dosud se to podařilo jen v málo institucích mimo Asii. Teprve v roce 2007 se narodila první mláďata varanů v zajetí v Evropě a jednalo se o ZOO Praha.